2104655048 6946162123 Λ. Φανερωμένης 64, Σαλαμίνα trap@salamis.gr