2104655048 6946162123 Λ. Φανερωμένης 64, Σαλαμίνα trap@salamis.gr
 
     
     
     
     
     
     
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Με εστίαση στην αρίστη ποιότητα, τη συνεχή καινοτομία, και την επαγγελματική προσέγγιση,
επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που υπερβαίνουν κάθε προσδοκία 

 
 
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 


 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
 
 
 
 Μελέτες για έκδοση αδειών


Η Τατιάνα Ραπατζίκου αναλαμβάνει τη σχεδίαση και την εκπόνηση αναλυτικών μελετών που απαιτούνται για την έκδοση αδειών για διάφορους τύπους κατασκευών και έργων.

 Κατασκευές


Με επαγγελματική προσέγγιση και τεχνική δεξιότητα, το γραφείο προσφέρει υπηρεσίες κατασκευών για ποικίλες ανάγκες, εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και συμμόρφωση προς τα τεχνικά πρότυπα.

 Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων


Με επίκεντρο τη δημιουργικότητα και τη λειτουργικότητα, η κ.Ραπατζίκουεπιμελείται τον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων δημιουργώντας ιδιαίτερες και λειτουργικές αισθητικές λύσεις.

 Τοπογραφικά


Με ακρίβεια και συστηματικότητα, προσφέρονται υπηρεσίες τοπογραφικών ερευνών για την ανάλυση και τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του εδάφους.

 Ταυτότητες κτιρίων


Η εμπειρία της πολιτικού μηχανικού στην αναγνώριση και στην τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών κτιρίων εξασφαλίζει τη σωστή αναγνώριση της ταυτότητας κάθε κτιρίου.

Ενεργειακά πιστοποιητικά


Mέσω της παροχής ενεργειακών πιστοποιητικών, η Τατιάνα Ραπατζίκου εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των κτιριακών έργων με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα αποδοτικότητας και ενεργειακής απόδοσης.